کشف جدید دانشمندان درمورد حس ششم

 

  دانشمندان ادعا می کنند حس ششم را کشف کرده اند، اما با اطلاعات به دست آمده، آیا می توان با استفاده از این حس جدیدالکشف، ارواح انسان های مرده را مشاهده و احساس کرد؟ این کشف جدید می تواند جنجال های فراوانی به همراه داشته باشد. به گزارش کلیک، محققان در امریکا می گویند […]

بررسی حقیقت درباره تئوری زمین مسطح

 

  اخیرا عده ای مدعی شده اند که زمین صاف و مسطح هست نه کروی شکل! آیا چنین حرفی علمی است؟ آیا چنین چیزی ممکن است؟ این حرف چقدر پشتوانه علمی دارد؟  طبق این نظریه توطئه همه چیز طبق معمول زیر سر امریکای جهان خوار است همان کشوری که اینترنت و موبایل و تلویزیون و […]