بی پولی فقر نیست، معرفی برخی از بی خانمان های مشهور جهان!

 

  سایت اسرار ماورا: داستان هایی که راجع به تحول و پولدار شدن می شنویم فقط مختص فیلم ها و کتاب ها نیست. میلیونرهایی هم هستند که از ابتدا سرمایه دار نبوده اند و حتی روزها و شب هایی را داشته اند که در خیابان و ماشین ها سپری کرده اند. در این مقاله از […]